Nyilatkozat-minta elálláshoz

Nyilatkozat-minta elálláshoz Címzett: Réka Shop Kft (cím: 7149, Báta fő utca 327., e-mail: merema@freemail.hu) Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ………………………………………………………… A fogyasztó(k) neve: ………………………………………………………………………………… A fogyasztó(k) címe: ………………………………………………………………………………… A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza): ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) ………………………………………………………………………………… Kelt